Audit

Audit je mnohem více než pouhé měření spotřeby stlačeného vzduchu. Správně provedená kontrola zařízení může určit skutečné náklady na výrobu, úpravu a distribuci vzduchu. Odbornou analýzou dat jsme schopni našim zákazníkům na číselném základě ukázat, kde a kolik peněz ušetří a jaká opatření je třeba přijmout, aby bylo cíle dosaženo.
Zařízení, které máme k dispozici, nám umožňuje určit:

 • množství a charakter spotřeby vzduchu,
 • kolik energie spotřebují kompresory a sušičky,
 • účinnost výroby vzduchu,
 • tlakové ztráty na filtrech a sušičkách,
 • kolik energie se ztrácí netěsnostmi v systému,
 • tlakové ztráty v distribučním systému,
 • kvalita vzduchu v místech použití,
 • rozsah provozního tlaku a minimální požadovaný tlak v síti,
 • kde dochází k únikům vzduchu (od 0,1 mm²),
 • kolik energie se ušetří při modernizaci systému,
 • jaká konfigurace zařízení bude optimální pro efektivní provoz systému,
 • kolik tepla bude získáno pro ústřední vytápění a/nebo ohřev teplé vody.

Optimalizace systému stlačeného vzduchu zahrnuje také racionalizaci jeho využití. Vzduchem se mnohokrát plýtvá, takže prakticky každý audit začíná u zařízení, které tento vzduch spotřebovává.

Úniky.
Kompresory pracují tak, aby vyrovnaly úniky vzduchu v systému. Čím méně vzduchu ze systému uniká, tím méně energie kompresory spotřebují. V mnoha provozech znamená oprava netěsností úsporu až 30 % energie! Snížení tlaku v síti o 1 bar znamená snížení spotřeby vzduchu o 13 % a snížení spotřeby energie kompresorů o 7 %. Audit je cenným poznatkem, který vám umožní minimalizovat ztráty spojené se zbytečně spotřebovanou energií.

Analýza.
Audit je pouze začátkem cesty k úsporám, ale je nezbytný k jejich dosažení. V rámci shrnutí naší práce obdrží klient hotový projekt doporučených úprav a modifikací. To je možné díky použití moderního softwaru pro analýzu výsledků. Ten slouží jako podklad pro všechny podrobné studie a simulace provozu modernizovaného systému a předpokládaných úspor elektrické energie.

Rekuperace tepla.
Úspora energie v našich podmínkách znamená také maximální využití "odpadního tepla", které vzniká při provozu každého kompresoru. Stovky zákazníků již zjistily, že instalací systému rekuperace tepla mohou výrazně  omezit provoz a náklady  svých vytápěcích systémů. Taková instalace je možná v zásadě u každého kompresoru. Pro zákazníka to znamená, že přibližně 70-95 % energie spotřebované kompresory může být zpětně využito s viditelným ekonomickým efektem na místě.